You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

thẻ textarea

[ Có 1 bài viết ]

Thẻ Textarea trong HTML là một loại thẻ khá đặc biệt. Thẻ này có thể giúp cho bạn có những ô để ghi chú một cách tốt nhất và đẹp nhất. TextArea chính là đặc biệt như vậy.


Tạo khung ghi chú cho người dùng nhập liệu trong Form bằng thẻ TextArea

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thẻ TextArea trong HTML.

Click xem chi tiết

;