You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

thẻ select

[ Có 1 bài viết ]

Lấy giá trị select trong HTML có vai trò quan trọng trong những phần ngôn ngữ sau. Nhất là đối với những ngôn ngữ giống như JavaScript rất cần đến Select.


Tạo Form Selected Box bằng các thẻ Select, Option và Form trong HTML

Cùng tìm hiểu cách tạo ra Form Selected Box nào.

Click xem chi tiết

;