You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

style

[ Có 4 bài viết ]

Thẻ màu chữ trong HTML sẽ bắt đầu bẳng mã màu HEX. Một mã màu mà bạn rất thường hay sử dụng. Tuy nhiên trước khi làm điều đó. Bạn phải học cách sử dụng thuộc tính tô màu cái đã.


Giải đáp nên đặt các External Stylesheet ở đâu cho phù hợp trong trang HTML

Chúng ta sẽ cùng giải đáp một câu hỏi mà bạn rất thường gặp trong HTML.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn cách để ẩn bất kỳ một dữ liệu nào trong HTML khi bạn muốn

Chúng ta sẽ cùng học đến việc ẩn dữ liệu trong HTML nhé!

Click xem chi tiết

Trang trí tài liệu HTML như làm bằng CSS dễ dàng với thẻ Style

Ngoài việc dựa vào thuộc tính thì bạn còn có thể dựa vào thẻ nào để trang trí cho HTML.

Click xem chi tiết

Thuộc tính nào giúp bạn tô màu cho các văn bản trong HTML?

Chúng ta sẽ cùng đến với mã màu chữ đầu tiên. Nhưng trước tiên chúng ta cần biết rằng phải ghi màu bằng thuộc tính gì cái đã.

Click xem chi tiết

;