You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

select

[ Có 1 bài viết ]

Thẻ Select trong HTML mang đến cho bạn khả năng gom nhóm trong các thẻ Option hiệu quả hơn. Vì thế mà bạn có thề tạo ra biểu mẫu tốt nhất.


Gom nhiều dữ liệu tạo Form Dropdown List thành một nhóm bằng thẻ Option

Thẻ Select thường đi cặp với thẻ Option. Không thể thiếu một trong hai thẻ được.

Click xem chi tiết

;