You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

option html

[ Có 1 bài viết ]

Thẻ Option trong HTML giúp bạn tạo ra được form cuối cùng trong HTML. Form cuối cùng này khá quan trọng và bạn có thể sẽ phải học rất kỹ trong khoảng bài học này.


Tạo dữ liệu cho kiểu Form Dropdown List bằng thẻ Option trong HTML

Cùng học về thẻ Option trong HTML để có thể tạo ra biểu mẫu cuối cùng nhé!

Click xem chi tiết

;