You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Cập nhật những thông tin mới và loại bỏ thông tin bằng thẻ Del

Mặc dù đôi lúc chúng ta rất hiếm khi sử dụng thẻ gạch ngang chữ nhưng có những lúc bạn sẽ rất cần đến thẻ này.

Click xem chi tiết

Gạch chân văn bản bằng thẻ U trong HTML đơn giản, nhanh chóng

Tiếp tục với phần định dạng của văn bản trong HTML thôi. Đố các bạn hôm nay chúng ta sẽ học thẻ gì?

Click xem chi tiết

Tìm hiểu thẻ I trong HTML sức mạnh như thế nào?

Chúng ta sẽ cùng học tiếp phần định dạng văn bản trong HTML nhé!

Click xem chi tiết

Xử lý các đoạn thơ và giữ nguyên định dạng văn bản bằng thẻ Pre

Chúng ta đã nêu lên vấn đề về thơ ca. Vậy chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp lý đây.

Click xem chi tiết

Có thể dùng thẻ Br để giải quyết những đoạn thơ trong HTML không?

Các đoạn văn thì dùng Br để ngắt thế thì các đoạn thơ dùng gì để ngắt bây giờ

Click xem chi tiết

Thẻ Strong nhấn mạnh từ ngữ cho các trang tìm kiếm kết quả dễ dàng

Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một thẻ rất đặc biệt trong HTML. Bạn đã sẵn sàng để làm quen với thẻ này chưa?

Click xem chi tiết

Description List giúp bạn thể hiện định nghĩa các từ trong HTML

Chúng ta sẽ cùng học một thẻ khá đặc biệt trong việc tạo ra danh sách. Cùng khám phá thôi.

Click xem chi tiết

Tạo ra những danh sách đánh số cực dễ dảng và nhanh chóng bằng thẻ OL

Chúng ta sẽ cùng học tiếp một thẻ nữa trong chủ đề tạo danh sách trong HTML.

Click xem chi tiết

Kiểu danh sách Un-Order List sẽ được tạo như thế nào trong HTML

Tạo danh sách không khó. Quan trọng à bạn có muốn học hay không.

Click xem chi tiết

Thẻ Li chứa dữ liệu của danh sách mà bạn muốn tạo trong HTML

Chúng ta sẽ cùng nhau học về cách để tạo ra những danh sách trong HTML. Cực kỳ thú vị luôn.

Click xem chi tiết